Busstation

Märket anger en busstation som utgör knutpunkt för flera busslinjer.

Alternativa symboler

Vägmärke G7-1.svg