Facebook pixel

Färja

Märket anger ett färjeläge eller att angivet färdmål nås med färja.

Alternativa symboler