Flygplats

Märket anger en flygplats med reguljär flygtrafik.

Alternativa symboler

Vägmärke G8-1.svg
Vägmärke G8-2.svg
Vägmärke G8-3.svg