Facebook pixel

Flygplats

Märket anger en flygplats med reguljär flygtrafik.

Alternativa symboler