Facebook pixel

Handelsområde

Märket anger ett område för handel.

Alternativa symboler