Handelsområde

Märket anger ett område för handel.

Alternativa symboler

Vägmärke G10-1.svg