Facebook pixel

Industriområde

Märket anger ett område för industri eller annan liknande verksamhet.

Alternativa symboler