Järnvägsstation

Märket anger en järnvägsstation.

Alternativa symboler

Vägmärke G6-1.svg