Facebook pixel

Järnvägsstation

Märket anger en järnvägsstation.

Alternativa symboler