Radiostation för vägtrafikinformation

Märket anger att vägtrafikinformation ges regelbundet i återkommande sändningar som är avsedda att täcka ett större område.

Alternativa symboler

Vägmärke G3-1.svg