Cykelled

Märket anger en särskilt anordnad cykelled. Märkets färgsättning kan variera.

Alternativa symboler

Vägmärke F38-1.svg