Facebook pixel

Lokaliseringsmärken - gång- och cykeltrafik

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

 • Vägvisare

  F34. Vägvisare

  Märket anger väg till en ort, plats, anläggning eller liknande. Avstånd i kilometer kan anges. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket.

 • Tabellvägvisare

  F35. Tabellvägvisare

  Märket anger väg till orter, platser, anläggningar eller liknande. Avståndet anges i kilometer. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket.

 • Platsmärke

  F36. Platsmärke

  Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket.

 • Avståndstavla

  F37. Avståndstavla

  Märket anger avståndet till angivna orter, platser, anläggningar eller liknande. Avståndet anges i kilometer. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket.

 • Cykelled

  F38. Cykelled

  Märket anger en särskilt anordnad cykelled. Märkets färgsättning kan variera.