Badplats

Märket anger en badstrand eller annan badanläggning.

Alternativa symboler

Vägmärke H15-1.svg