Facebook pixel

Badplats

Märket anger en badstrand eller annan badanläggning.

Alternativa symboler