Lokaliseringsmärken - serviceanläggningar

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

 • Informationsplats

  H1. Informationsplats

  Märket anger en plats där det går att få information. Uppgift om vilken typ av information som finns kan anges i anslutning till märket.

 • Fordonsverkstad

  H2. Fordonsverkstad

  Märket anger en verkstad.

 • Drivmedel

  H3. Drivmedel

  Märket anger en anläggning som tillhandahåller drivmedel. Företagsemblem kan anges i anslutning till märket.

 • Alternativa symboler
  Gas för fordonsdrift

  H4. Gas för fordonsdrift

  Märket anger anläggningar som tillhandahåller olika typer av fordonsgas där typ av gas framgår av förkortningen i märket. Förkortningen CNG anger komprimerad naturgas. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förkortningar som får förekomma och vad de anger.

 • Servering

  H5. Servering

  Märket anger en anläggning som serverar drycker och enklare maträtter.

 • Restaurang

  H6. Restaurang

  Märket anger en restaurang som serverar mat.

 • Hotell

  H7. Hotell

  Märket anger ett hotell eller en annan form av övernattningsställe.

 • Vandrarhem

  H8. Vandrarhem

  Märket anger ett vandrarhem.

 • Stugby

  H9. Stugby

  Märket anger en anläggning med ett större antal stugor.

 • Stuga

  H10. Stuga

  Märket anger en anläggning med ett fåtal stugor.

 • Campingplats

  H11. Campingplats

  Märket anger en anläggning som tillhandahåller platser för såväl tält som fordon med bostadsutrymme.

 • Husvagnsplats

  H12. Husvagnsplats

  Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för fordon med bostadsutrymme.

 • Rastplats

  H13. Rastplats

  Märket anger en rastplats där det finns toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.

 • Toalett

  H14. Toalett

  Märket anger en toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.

 • Badplats

  H15. Badplats

  Märket anger en badstrand eller annan badanläggning.

 • Friluftsområde

  H16. Friluftsområde

  Märket anger ett friluftsområde.

 • Vandringsled

  H17. Vandringsled

  Märket anger en vandringsled.

 • Stollift

  H18. Stollift

  Märket anger en liftanläggning med stolar eller liknande.

 • Släplift

  H19. Släplift

  Märket anger en liftanläggning där skidåkare dras fram.

 • Golfbana

  H20. Golfbana

  Märket anger en golfbana.

 • Försäljningsställe för fiskekort

  H21. Försäljningsställe för fiskekort

  Märket anger ett försäljningsställe för fiskekort.

 • Sevärdhet

  H22. Sevärdhet

  Märket anger en sevärdhet av nationellt intresse. Sevärdhetens art anges i anslutning till märket.

 • Förberedande upplysning om vägnära service

  H23. Förberedande upplysning om vägnära service

  Märket anger vägnära serviceanläggningar samt i vissa fall namn på dessa. Symbol för serviceanläggningarna drivmedel, restaurang och hotell kan vara kompletterade med företagsemblem eller företagsnamn. På märket anges avståndet till aktuell avfart eller korsning.

 • Rum och frukost

  H24. Rum och frukost

  Märket anger en anläggning som tillhandahåller rum för övernattning och frukost.

 • Gårdsbutik

  H25. Gårdsbutik

  Märket anger en anläggning med försäljning av lokalt tillverkade eller närodlade produkter.

 • Hantverk

  H26. Hantverk

  Märket anger en anläggning med tillverkning och försäljning av hantverksprodukter.

 • Laddstation

  H27. Laddstation

  Märket anger en anläggning för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.

 • Husbilsplats

  H28. Husbilsplats

  Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme.