Facebook pixel

Campingplats

Märket anger en anläggning som tillhandahåller platser för såväl tält som fordon med bostadsutrymme.

Alternativa symboler