Facebook pixel

Friluftsområde

Märket anger ett friluftsområde.

Alternativa symboler