Friluftsområde

Märket anger ett friluftsområde.

Alternativa symboler

Vägmärke H16-1.svg