Facebook pixel

Gårdsbutik

Märket anger en anläggning med försäljning av lokalt tillverkade eller närodlade produkter.

Alternativa symboler