Gårdsbutik

Märket anger en anläggning med försäljning av lokalt tillverkade eller närodlade produkter.

Alternativa symboler

Vägmärke H25-1.svg