Golfbana

Märket anger en golfbana.

Alternativa symboler

Vägmärke H20-1.svg