Facebook pixel

Hantverk

Märket anger en anläggning med tillverkning och försäljning av hantverksprodukter.

Alternativa symboler