Hantverk

Märket anger en anläggning med tillverkning och försäljning av hantverksprodukter.

Alternativa symboler

Vägmärke H26-1.svg