Hotell

Märket anger ett hotell eller en annan form av övernattningsställe.

Alternativa symboler

Vägmärke H7-1.svg