Facebook pixel

Hotell

Märket anger ett hotell eller en annan form av övernattningsställe.

Alternativa symboler