Facebook pixel

Husbilsplats

Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme.

Alternativa symboler