Facebook pixel

Husvagnsplats

Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för fordon med bostadsutrymme.

Alternativa symboler