Facebook pixel

Laddstation

Märket anger en anläggning för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.

Alternativa symboler