Facebook pixel

Rastplats

Märket anger en rastplats där det finns toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.

Alternativa symboler