Facebook pixel

Restaurang

Märket anger en restaurang som serverar mat.

Alternativa symboler