Facebook pixel

Servering

Märket anger en anläggning som serverar drycker och enklare maträtter.

Alternativa symboler