Släplift

Märket anger en liftanläggning där skidåkare dras fram.

Alternativa symboler

Vägmärke H19-1.svg