Facebook pixel

Släplift

Märket anger en liftanläggning där skidåkare dras fram.

Alternativa symboler