Facebook pixel

Stollift

Märket anger en liftanläggning med stolar eller liknande.

Alternativa symboler