Facebook pixel

Stuga

Märket anger en anläggning med ett fåtal stugor.

Alternativa symboler