Stugby

Märket anger en anläggning med ett större antal stugor.

Alternativa symboler

Vägmärke H9-1.svg