Facebook pixel

Stugby

Märket anger en anläggning med ett större antal stugor.

Alternativa symboler