Facebook pixel

Toalett

Märket anger en toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.

Alternativa symboler