Landmärke

Märket upplyser om ett landmärke av turistiskt intresse som kan ses från vägen. Symbolen på märket visar en siluett av platsen. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får användas.

Alternativa symboler

Vägmärke I3-1.svg