Lokaliseringsmärken - turistiska mål

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

 • Turistväg

  I1. Turistväg

  Märket anger en väg eller vägsträckning av turistiskt intresse. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

 • Turistområde

  I2. Turistområde

  Symbolen på märket är anpassad till temat för turistområdet. Symbolen kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får användas.

 • Landmärke

  I3. Landmärke

  Märket upplyser om ett landmärke av turistiskt intresse som kan ses från vägen. Symbolen på märket visar en siluett av platsen. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får användas.

 • Världsarv

  I4. Världsarv

  Märket anger ett av UNESCO beslutat världsarv. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.