Facebook pixel

Turistväg

Märket anger en väg eller vägsträckning av turistiskt intresse. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

Alternativa symboler