Facebook pixel

Avfartsorienteringstavla

Märket är en förberedande upplysning om avfart. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen.

Alternativa symboler