Facebook pixel

Färdriktning vid omledning

Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik. Avvikelse från färg får inte ske.

Alternativa symboler