Infartsparkering

Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får användas. Parkeringsplatsens namn kan vara infogat i märket. Avvikelse från färg får inte ske.

Alternativa symboler

Vägmärke F29-1.svg
Vägmärke F29-2.svg
Vägmärke F29-3.svg