Ökning av antal körfält

Märket anger att antalet körfält ökar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält ökar. Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

Alternativa symboler

Vägmärke F16-1.svg
Vägmärke F16-2.svg
Vägmärke F16-3.svg
Vägmärke F16-4.svg