Facebook pixel

Omledning

Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg. Avvikelse från färg får inte ske.

Alternativa symboler