Orienteringstavla

Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Om det finns särskilda skäl kan upplysning om två korsningar anges på märket.

Alternativa symboler

Vägmärke F1-1.svg
Vägmärke F1-2.svg