Platsmärke

Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket.

Alternativa symboler

Vägmärke F10-1.svg