Samlingsmärke för vägvisning

Inom klammer anges mål som nås via ett gemensamt vägval och under klammerns spets anges det gemensamma vägvalet. Avståndet till aktuell avfart eller korsning kan anges på en tilläggstavla.

Alternativa symboler

Vägmärke F9-1.svg