Väganslutning med accelerationsfält

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

Alternativa symboler

Vägmärke F19-1.svg
Vägmärke F19-2.svg
Vägmärke F19-3.svg
Vägmärke F19-4.svg
Vägmärke F19-5.svg