Väganslutning med separat körfält

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

Alternativa symboler

Vägmärke F20-1.svg
Vägmärke F20-2.svg
Vägmärke F20-3.svg
Vägmärke F20-4.svg