Vägnamn

Märket anger namn på en viss väg eller led. Avvikelse från färg får inte ske.

Alternativa symboler

Vägmärke F11-1.svg