Vägnummer

Vägnummer anges endast för vägar i nummergruppen 1-499. Ett märke med streckad bård anger att vägen leder till den väg som vägvisas med det nummer som anges på märket.

Alternativa symboler

Vägmärke F14-1.svg
Vägmärke F14-2.svg
Vägmärke F14-3.svg
Vägmärke F14-4.svg