Facebook pixel

Vägvisare

Märket är uppsatt i anslutning till en korsning. Om avstånd anges ska det anges i hela kilometer.

Alternativa symboler