Facebook pixel

Påbjuden gång- och cykelbana

Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

Alternativa symboler