Påbudsmärken

Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du endast får köra i en viss riktning.

 • Alternativa symboler
  Påbjuden körriktning

  D1. Påbjuden körriktning

  Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 • Alternativa symboler
  Påbjuden körbana

  D2. Påbjuden körbana

  Märket anger att fordon endast får föras förbi märket där pilen visar eller, där två pilar finns, där pilarna visar. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 • Cirkulationsplats

  D3. Cirkulationsplats

  Märket anger att vägen övergår i en cirkulationsplats.

 • Påbjuden cykelbana

  D4. Påbjuden cykelbana

  Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

 • Påbjuden gångbana

  D5. Påbjuden gångbana

  Märket anger bana avsedd endast för gående.

 • Påbjuden gång- och cykelbana

  D6. Påbjuden gång- och cykelbana

  Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

 • Alternativa symboler
  Påbjudna gång- och cykelbanor

  D7. Påbjudna gång- och cykelbanor

  Märket anger banor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och en del för cyklande. Symbolernas placering på märket anger vilken del av banan som är avsedd för gående respektive cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

 • Påbjuden ridväg

  D8. Påbjuden ridväg

  Märket anger även att gångtrafik är tillåten.

 • Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

  D9. Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

  Märket anger även att gångtrafik är tillåten.

 • Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik

  D10. Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik

  Märket anger även att fordon som anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276] får använda körfältet eller körbanan, om inte annat anges på en tilläggstavla. Om andra fordon tillåts trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla.

 • Alternativa symboler
  Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

  D11. Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

  Märket anger att påbjuden bana, körfält, väg eller led som märkts ut med något av märkena D4-D10 upphör. Märket behöver inte sättas upp om det ändå tydligt framgår att påbudet upphör. Andra symboler för trafikantgrupper eller fordonsslag kan vara infogade i märket. Den symbol som är infogad i märket är samma som på det märke som använts för att märka ut banan, körfältet, vägen eller leden.

 • Alternativa symboler
  Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

  D12. Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

  Märket anger påbjuden körriktning för trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263] om transport av farligt gods. Bokstaven på märket anger att påbudet endast avser sådana fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven.