Facebook pixel

Påbjuden gångbana

Märket anger bana avsedd endast för gående.

Alternativa symboler