Påbjuden körriktning

Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Alternativa symboler

Vägmärke D1-1.svg
Vägmärke D1-2.svg
Vägmärke D1-3.svg
Vägmärke D1-4.svg
Vägmärke D1-5.svg
Vägmärke D1-6.svg
Vägmärke D1-7.svg
Vägmärke D1-8.svg