Facebook pixel

Påbjuden ridväg

Märket anger även att gångtrafik är tillåten.

Alternativa symboler