Påbjuden ridväg

Märket anger även att gångtrafik är tillåten.

Alternativa symboler

Vägmärke D8-1.svg