Facebook pixel

Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik

Märket anger även att fordon som anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276] får använda körfältet eller körbanan, om inte annat anges på en tilläggstavla. Om andra fordon tillåts trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla.

Alternativa symboler